Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Genesis 42:4

4 Doch Benjamin, Jozefs broeder, zond Jakob niet met zijn broederen; want hij zeide: Opdat hem niet misschien het verderf ontmoete!