51 Doch zij schudden het stof van hun voeten af tegen dezelve, en kwamen te Ikonium.