6 De een hielp den ander, en zeide tot zijn metgezel: Wees sterk!