12 Doch Achaz zeide: Ik zal het niet eisen, en ik zal den HEERE niet verzoeken.