3 Nog doet Gij Uw ogen over zulk een open; en Gij betrekt mij in het gericht met U.