6 Uw mond verdoemt u, en niet ik; en uw lippen getuigen tegen u.