7 Zijt gij de eerste een mens geboren? Of zijt gij voor de heuvelen voortgebracht?