8 Hebt gij den verborgen raad Gods gehoord, en hebt gij de wijsheid naar u getrokken?