9 Wat weet gij, dat wij niet weten? Wat verstaat gij, dat bij ons niet is?