10 Onder ons is ook een grijze, ja, een stokoude, meerder van dagen dan uw vader.