20 Dewijl onze stand niet verdelgd is, maar het vuur hun overblijfsel verteerd heeft.