27 En mijn hart verlokt is geweest in het verborgen, dat mijn hand mijn mond gekust heeft;