21 Zult gij hem een bieze in den neus leggen, of met een doorn zijn kaak doorboren?