21 Ben ik oprecht, zo acht ik toch mijn ziel niet; ik versmaad mijn leven.