37 En die twee discipelen hoorden hem dat spreken, en zij volgden Jezus.