33 Zo zeiden dan de discipelen tegen elkander: Heeft Hem iemand te eten gebracht?