12 Zij dan zeiden tot hem: Waar is Die? Hij zeide: Ik weet het niet.