10 Zij dan zeiden tot hem: Hoe zijn u de ogen geopend?