13 Zij brachten hem tot de Farizeen, hem namelijk, die te voren blind geweest was.