14 En het was sabbat, als Jezus het slijk maakte, en zijn ogen opende.