26 Teth. Het is goed, dat men hope, en stille zij op het heil des HEEREN.