35 Lamed. Dat men het recht eens mans buigt voor het aangezicht des Allerhoogsten;