Klaagliederen 3:37

37 Mem. Wie zegt wat, hetwelk geschiedt, zo het de Heere niet beveelt?
California - Do Not Sell My Personal Information  California - CCPA Notice