37 Mem. Wie zegt wat, hetwelk geschiedt, zo het de Heere niet beveelt?