30 En zij verreisden van Hasmona, en legerden zich in Moseroth.