1 Alles heeft een bestemden tijd, en alle voornemen onder den hemel heeft zijn tijd.