10 En Hij verloste hen uit de hand des haters, en Hij bevrijdde hen van de hand des vijands.