12 Toen geloofden zij aan Zijn woorden; zij zongen Zijn lof.