13 Doch zij vergaten haast Zijn werken, zij verbeidden naar Zijn raad niet.