14 Maar zij werden belust met lust in de woestijn, en zij verzochten God in de wildernis.