15 Toen gaf Hij hun hun begeerte; maar Hij zond aan hun zielen een magerheid.