16 En zij benijdden Mozes in het leger, en Aaron, den heilige des HEEREN.