17 De aarde deed zich open, en verslond Dathan, en overdekte de vergadering van Abiram.