20 Dit is de poort des HEEREN, door dewelke de rechtvaardigen zullen ingaan.