1 Een psalm van David, voor den opperzangmeester. HEERE! Gij doorgrondt en kent mij.