4 Als er nog geen woord op mijn tong is, zie, HEERE! Gij weet het alles.