5 Gij bezet mij van achteren en van voren, en Gij zet Uw hand op mij.