3 Gij omringt mijn gaan en mijn liggen; en Gij zijt al mijn wegen gewend.