2 Gij weet mijn zitten en mijn opstaan; Gij verstaat van verre mijn gedachten.