6 De kennis is mij te wonderbaar, zij is hoog, ik kan er niet bij.