42 Zij riepen, maar er was geen verlosser; tot den HEERE, maar Hij antwoordde hun niet.