2 De hemelen vertellen Gods eer, en het uitspansel verkondigt Zijner handen werk.