3 De dag aan den dag stort overvloediglijk spraak uit, en de nacht aan den nacht toont wetenschap.