4 Geen spraak, en geen woorden zijn er, waar hun stem niet wordt gehoord.