7 Ik haat degenen, die op valse ijdelheden acht nemen, en ik betrouw op den HEERE.