10 Ik ben verstomd, ik zal mijn mond niet opendoen, want Gij hebt het gedaan.