8 En nu, wat verwacht ik, o HEERE! Mijn hoop, die is op U.