11 Neem Uw plage van op mij weg, ik ben bezweken van de bestrijding Uwer hand.