9 Verlos mij van al mijn overtredingen; en stel mij niet tot een smaad des dwazen.