7 Tegen den avond keren zij weder, zij tieren als een hond, en zij gaan rondom de stad.