1 Voor den opperzangmeester, op de Gittith, een psalm van Asaf.